Weapon Augumentation

Write down anything you consider as a bug and post it here.
Post Reply
agapy
Posts: 20
Joined: Sat Mar 02, 2019 5:34 pm

Weapon Augumentation

Post by agapy »

Активните умения се появяват в списъка на активните скилове, можете да ги поставите на панела и да ги използвате като свои. Има:

Selfbuff. Те висят за кратък период от време (обикновено 20 минути, а за някои като celestial shield по-малко 10 секунди). Плюсове: Натрупаните се с вече съществуващи бъфове(например, възможно е да имате селф бъфф фокус и отделно да си бъфнете от профет фокус). Минуси: Дълъго презареждане. Вие можете да носите няколко оръжия с различни видове активни скилове, така че в подходящия момент да си бъфнете няколко бъфа. Когато оръжието със augument active buff skill се смени то реюза започва от нулата и трябва да се изчака да зареди.
Активни бойни скилове. Плюсове: Те имат доста добра мощност (умение Power). Минуси: Фиксирана скорост на каста, независимо от buffs / sets / татуировки и други неща. За DD такъв вид скилл ще бъде безполезно заради прекалено ниската скорост на каст ако е маге или бавната скорост при меле геройте.
Debuffs. Минуси: Фиксирана скорост на каста, независимо от buffs / sets / татуировки и други неща. За "професионален" нукер, такова умение ще бъде безполезно заради прекалено ниската скорост на каста, за меле класовете​​ с ниска атака, поради малка вероятност за преминаване.

И самия бъг е че ако се бъфнеш с някакъв вид оръжие с активен скилл примерно p def при свалянето на оръжието бъфа изчезва а не би трябвало да е така. Моля Администрацията като има време да го погледне.

Post Reply