How to Donate

Important information
Locked
User avatar
genata
Posts: 486
Joined: Mon Feb 20, 2017 7:07 pm

How to Donate

Post by genata »

За да направите доброволно дарение трябва да посетите нашия сайт и да имате направена регистрация. http://l2-zaken.bg/
1. Отидете на раздела Login и въведете вашето потребителско име и парола.
2. Отидете на раздел Characters.
3. От падащото меню изберете характера който искате да да добавите голд бар и натиснете submit.
4. След като сте избрали характера за донейт натиснете бутона на PAYPAL.
5. Той ще ви препрати за вход в страницата на PAYPAL.
6. Извършете плащането и изчакайте няколко секунди да ви върне автоматично в страницата http://l2-zaken.bg/
7. След като получите потвърждение за извършеното от вас плащане системата автоматично ще добави на избрания от Вас характер голд барове. Ако по време на плащането героят ви и бил логнат в играта, моля релогнете.


При извършването на плащането, характера трябва да е offline!To make a voluntary donation, you must visit our site and have a registration. Http://l2-zaken.bg/
1. Go to the Login tab and enter your username and password.
2. Go to the Characters tab.
3. From the drop-down menu, select the character you want to add to the gold bar and click submit.
4. Once you have selected the character for the contact, press the PAYPAL button.
5. It will forward you to the PAYPAL page.
6. Make the payment and wait for a few seconds to automatically return you to http://l2-zaken.bg/
7. Once you receive confirmation of your payment, the system will automatically add gold bars to your chosen character. If during the payment your character was logged in the game, please relog in.


When making the payment, character must be offline!
User avatar
genata
Posts: 486
Joined: Mon Feb 20, 2017 7:07 pm

Re: How to Donate

Post by genata »

1.jpg
1.jpg (97.3 KiB) Viewed 2828 times
2.jpg
2.jpg (91.47 KiB) Viewed 2828 times
2a.jpg
2a.jpg (100.75 KiB) Viewed 2828 times
3a.jpg
3a.jpg (105.31 KiB) Viewed 2828 times
4a.jpg
4a.jpg (110.68 KiB) Viewed 2828 times
Make the payment and wait for a few seconds to automatically return you to http://l2-zaken.bg/
Locked