How to Donate

Important information
Locked
admin
Site Admin
Posts: 4
Joined: Mon Feb 20, 2017 12:12 am

How to Donate

Post by admin »

За да направите доброволно дарение трябва да посетите нашия сайт и да имате направена регистрация. http://l2-zaken.bg/
1. Отидете на раздела Login и въведете вашето потребителско име и парола.
2. Отидете на раздел Characters.
3. От падащото меню изберете характера който искате да е със статус премиум и натиснете submit.
4. След като сте избрали характера за донейт натиснете бутона на PAYPAL.
5. Той ще ви препрати за вход в страницата на PAYPAL.
6. Извършете плащането и изчакайте няколко секунди да ви върне автоматично в страницата http://l2-zaken.bg/
7. След като получите потвърждение за извършеното от вас плащане системата автоматично ще направи избрания от Вас характер със статут Premium. Ако по време на плащането героят ви и бил логнат в играта, моля релогнете.
В играта Premium характерите се отличават от другите с жълтия си цвят.

Какво Ви дава Premium – Rate Xp – х2, Rate Sp – х2, Rate Drop Adena – х2, Rate Drop Items – х2, Rate Drop Spoil – х2 - за 30 дена.
Премиум акаунта не работи когато сте в парти!

НОВО:
- 5 евро - 50 000 000 адена.
-10 евро - 120 000 000 адена.

При извършването на плащането, характера трябва да е offline!To make a voluntary donation, you must visit our site and have a registration. Http://l2-zaken.bg/
1. Go to the Login tab and enter your username and password.
2. Go to the Characters tab.
3. Select the character you want to have premium status from the drop-down menu and click submit.
4. Once you have selected the character for the contact, press the PAYPAL button.
5. It will forward you to the PAYPAL page.
6. Make the payment and wait for a few seconds to automatically return you to http://l2-zaken.bg/
7. Once you have received a confirmation of your payment, the system will automatically make your chosen Premium character. If during the payment your character was logged in the game, please relog in.
The character Premium features in the game are different from the others in their yellow color.

What gives you Premium - Rate Xp - x2, Rate Sp - x2, Rate Drop Adena - x2, Rate Drop Items - x2, Rate Drop Spoil - x2 - for 30 days.
Premium account does not work when you are at a party!

NEW:
- 5 euro - 50 000 000 adena.
-10 euro - 120 000 000 adena.

When making the payment, character must be offline!
User avatar
genata
Posts: 486
Joined: Mon Feb 20, 2017 7:07 pm

Re: How to Donate

Post by genata »

1.jpg
1.jpg (97.3 KiB) Viewed 3399 times
2.jpg
2.jpg (91.25 KiB) Viewed 3399 times
3.jpg
3.jpg (97.96 KiB) Viewed 3399 times
4.jpg
4.jpg (110.15 KiB) Viewed 3399 times
5.jpg
5.jpg (108.48 KiB) Viewed 3399 times
Make the payment and wait for a few seconds to automatically return you to http://l2-zaken.bg/
Locked